Romana
Cautati

Regulamente Concurs

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “ CÂȘTIGĂ O JUCĂRIE POP IT NOW ” 5.03.2021-7.03.2021

Art.1 ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

(1)

Concursul „ Câștigă o jucărie Pop it now” 5.03.2021-7.03.2021” este organizat de către SC Peak Toys Distribution SRL, cu sediul social in Cluj-Napoca, Str. Calea Baciului, Nr 47, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/2399/2007, CodUnic de Inregistrare RO21817946 (denumita în continuare “Organizator”).

(2)

Participanții la acest concurs sunt obligați să respecte termenii și conditiile   prezentului Regulament   oficial   (denumit   in   continuare „ Regulamentul oficial”). Prin participarea la concurs, participanții confirmă că au citit acest regulament și sunt de acord cu condițiile de participare prevazute in acesta.

(3)

Regulamentul oficial este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, oricând pe perioada de desfășurare a concursului pe pagina de facebook Dinoland.ro,

https://www.facebook.com/Dinoland.ro/.

(4)

Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica prezentul Regulament oficial, oricând pe perioada de derulare a Programului, completarea și/sau modificarea urmând a fi adusă la cunostința publică în modalitatea prevazuta la alin. (3).

.

Art. 2 DURATA CONCURSULUI ȘI ARIA DE DESFASURARE

(1)

Concursul este organizat și se desfășoară, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament oficial, in perioada 5.03.2021-7.03.2021 , pe rețeaua de socializare Facebook, pe contul oficial Dinoland Romania https://www.facebook.com/Dinoland.ro/.

(2)

Concursul are valabilitate pe întreg teritoriul Romaniei.

(3)

În situația în care organizatorul decide să scurteze/să prelungească/să înceteze acest concurs, acest fapt va fi adus la cunoștința publică în modalitatea prevazută la art. 1 alin. (3)

.

Art. 3 CONDIȚII DE PARTICIPARE

(1)

Participarea la concurs atrage acceptarea implicită, necondiționată și fără rezerve, de catre aceștia a prezentului regulament, considerându-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanți.

(2)

In cazul descoperirii oricăror neconcordanțe între datele furnizate organizatorului (de către oricare dintre participanți) și realitate, respectiva participare se invalidează fără îndeplinirea vreunei formalități înaintea participantilor.

(3)

Prin inscrierea la concurs fiecare participant garantează:

-că este persoană fizică, cu domiciliul stabil în România și care a împlinit vârsta de 18 ani la data începerii acestui concurs;

-că este posesor al unui act de identitate (carte de identitate, permis de conducere, pașaport);

-este de acord ca numele lui să fie făcut public în cazul în care va câștiga;

-că are deplină și neafectată capacitate de folosință și exercițiu (conform Cod Civil).

Art. 4 MECANISMUL CONCURSULUI

(1)

Participanții trebuie să răspundă într-un comentariu, pe pagina oficială de Facebook Dinoland România, https://www.facebook.com/Dinoland.ro/, la intrebarea “Ce formă de jucărie senzorială antistres Pop it now v-ar plăcea să câstigați, pătrată sau rotundă?”, începând cu data de 5.03.2021 până la data de 7.03.2021.Comentariul trebuie adăugat la postarea cu concursul. Comentariile adăugate în altă parte sau la alte postări nu vor fi incluse în extragere.

(2) Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din competiție orice participant care a făcut comentarii obsecene, care a adus injurii la adresa unei persoane, grup sau instituție sau care conțin mesaje

discriminatorii, care incită la violență, s.a. Conturile false vor fi eliminate și blocate.

Art. 5

PREMIILE ȘI ACORDAREA LOR

(1) La acest concurs se va acorda 1 premiu, constând într-o jucărie antistres Pop it now.

Acesta va fi livrat la adresa câștigătorului, costul de transport fiind suportat de Organizator.

Câștigătorii vor fi anunțați în data de: 8.03.2021.

Concursul se încheie în data de: 7.03.2021 ora 23:59.

(2)

Pentru a intra in posesia premiului, câstigatorul trebuie să transmită printr-un mesaj privat, pe pagina de Facebook Dinoland Romania, numele și prenumele complet, adresa și numărul de telefon.

Art. 6 DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

(1) Câștigătorul va fi desemnat prin tragere la sorți prin aplicația comment picker, în data de 8.03.2021.

anunțul facându-se printr-o postare pe pagina de Facebook Dinoland Romania https://www.facebook.com/Dinoland.ro/

Art. 7 ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI

(1)

Concursul va putea fi intrerupt doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu înainte ca acesta să anunțe publicul prin intermediul paginii de Facebook Dinoland România

https://www.facebook.com/Dinoland.ro/

(2)

Prezentul concurs poate înceta înainte de data menționată în Art.2, numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră conform legislatiei în vigoare, inclusiv in cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezentul concurs, dar nu

înainte ca acesta să anunțe publicul prin intermediul paginii de Facebook Dinoland România https://www.facebook.com/Dinoland.ro/

Art. 8. LITIGII

(1)

Eventualele litigii apărute între Organizatori și participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.