(0) produse
Nu aveți articole în coșul de cumpărături.
Produse
Close
  Preferinte
  FiltersFiltreaza
  Cautati

  Regulamente Concurs

  REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “CÂȘTIGĂ O PĂPUȘĂ BFF 02.10-21.10.2023”

   

  Art.1

  ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

   

  (1)

  Concursul „Câștigă o păpușă BFF 02.10-21.10.2023” este organizat de către SC Peak Toys Distribution SRL, cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, nr. 47, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/2399/2007, Cod Unic de Înregistrare RO21817946 (denumita în continuare “Organizator”).

   

  (2)

  Participanții la acest concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament oficial (denumit în continuare „Regulamentul oficial”). Prin participarea la concurs, participanții confirmă că au citit acest regulament și sunt de acord cu condițiile de participare prevăzute în acesta.

   

  (3)

  Regulamentul oficial este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, oricând pe perioada de desfășurare a concursului pe pagina de Facebook PeakToys - Dinoland,

  https://www.facebook.com/peaktoysdinoland.

   

  (4)

  Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica prezentul Regulament oficial, oricând pe perioada de derulare a Programului, completarea și/sau modificarea urmând a fi adusă la cunoștința publică în modalitatea prevazuta la alin. (3).

   

  Art. 2

  DURATA CONCURSULUI ȘI ARIA DE DESFASURARE

   

  (1)

  Concursul este organizat și se desfășoară, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament oficial, in perioada 02.10.2023-21.10.2023, pe rețeaua de socializare Facebook, pe contul oficial PeakToys - Dinoland https://www.facebook.com/peaktoysdinoland.

   

  (2)

  Concursul are valabilitate pe întreg teritoriul României.

   

  (3)

  În situația în care organizatorul decide să scurteze/să prelungească/să înceteze acest concurs, acest fapt va fi adus la cunoștința public în modalitatea prevăzută la art. 1 alin. (3)

   

  Art. 3

  CONDIȚII DE PARTICIPARE

   

  (1)

  Participarea la concurs atrage acceptarea implicită, necondiționată și fără rezerve, de către aceștia a prezentului regulament, considerându-se drept reale, corecte și complete toate datele furnizate de participanți.

   

  (2)

  În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe între datele furnizate organizatorului (de către oricare dintre participanți) și realitate, respectiva participare se invalidează fără îndeplinirea vreunei formalități înaintea participanților.

   

  (3)

  Prin înscrierea la concurs fiecare participant garantează:

  -că este persoană fizică, cu domiciliul stabil în România și care a împlinit vârsta de 18 ani la data începerii acestui concurs;

  -că este posesor al unui act de identitate (carte de identitate, permis de conducere, pașaport);

  -este de acord ca numele lui să fie făcut public în cazul în care va câștiga;

  -că are deplină și neafectată capacitate de folosință și exercițiu (conform Cod Civil).

   

  Art. 4

  MECANISMUL CONCURSULUI

   

  (1)

  Participanții trebuie să răspundă într-un comentariu, pe pagina oficială de Facebook PeakToys-Dinoland, https://www.facebook.com/peaktoysdinoland/, la afirmația “Puteți câștiga o păpușă BFF dacă ne lăsați un comentariu în care să scrieți numele păpușii din imagine. Numele poate fi citit după rezolvarea puzzle-ului. Concursul se încheie în 21.10.2023, iar câștigătorul va fi ales prin tragere la sorți și anunțat în 23.10.2023. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să citiți regulamentul concursului.” începând cu data de 02.10.2023 până la data de 21.10.2023. Comentariul trebuie adăugat la postarea cu concursul. Comentariile adăugate în altă parte sau la alte postări nu vor fi incluse în extragere.

  (2)

  Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din competiție orice participant care a făcut comentarii obscene, care a adus injurii la adresa unei persoane, grup sau instituție sau care conțin mesaje discriminatorii, care incită la violență, s.a. Conturile false vor fi eliminate și blocate.

   

  Art. 5

  PREMIILE ȘI ACORDAREA LOR

   

  (1)

  La acest concurs se va acorda 1 premiu, constând într-o păpușă BFF.

  Acesta va fi livrat la adresa câștigătorului, costul de transport fiind suportat de Organizator.

  Câștigătorii vor fi anunțați în data de: 23.10.2023

  Concursul se încheie în data de: 21.10.2023 ora 23:59.

   

  (2)

  Pentru a intra în posesia premiului, câștigătorul trebuie să transmită printr-un mesaj privat, pe pagina de Facebook PeakToys - Dinoland, numele și prenumele complet, adresa și numărul de telefon.

   

  Art. 6

  DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

   

  (1)

  Câștigătorul va fi desemnat prin tragere la sorți prin aplicația comment picker, în data de 23.10.2023 anunțul făcându-se printr-o postare pe pagina de Facebook PeakToys - Dinoland https://www.facebook.com/peaktoysdinoland/

   

  Art. 7

  ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI

   

  (1)

  Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu înainte ca acesta să anunțe publicul prin intermediul paginii de Facebook PeakToys - Dinoland https://www.facebook.com/peaktoysdinoland/

   

  (2)

  Prezentul concurs poate înceta înainte de data menționată în Art.2, numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră conform legislației în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezentul concurs, dar nu înainte ca acesta să anunțe publicul prin intermediul paginii de Facebook Peaktoys-Dinoland https://www.facebook.com/peaktoysdinoland/

   

  Art. 8.

  LITIGII

   

  (1)

  Eventualele litigii apărute între Organizatori și participanții la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.