Romana

Regulamente Concurs

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “ CÂȘTIGĂ O JUCĂRIE CRY BABIES TUTTI FRUTTI ”  13.01.2021-17.01.2021

Art.1  ORGANIZATORUL  ȘI  REGULAMENTUL  OFICIAL  AL  CONCURSULUI

(1)

Concursul „ Câștigă o jucărie Cry Babies Tutti Frutti”  13.01.2021-17.01.2021” este  organizat  de către SC Peak Toys Distribution SRL, cu sediul social in Cluj-Napoca,  Str. Calea Baciului, Nr 47, înregistrată  la  Oficiul  Registrului  Comerțului  sub  nr. J12/2399/2007,  CodUnic de Inregistrare RO21817946 (denumita în continuare “Organizator”).

(2)

Participanții  la  acest  concurs  sunt  obligați  să  respecte  termenii  și  conditiile    prezentului Regulament    oficial    (denumit    in    continuare „ Regulamentul oficial”). Prin participarea la concurs, participanții confirmă  că au citit acest regulament și sunt de  acord cu condițiile de participare prevazute in acesta.

(3)

Regulamentul  oficial  este  disponibil  in  mod  gratuit  oricarui  solicitant,  oricând  pe  perioada  de  desfășurare  a  concursului pe pagina de facebook Dinoland.ro,

https://www.facebook.com/Dinoland.ro/.

(4)

Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica prezentul  Regulament  oficial,  oricând  pe  perioada  de  derulare  a  Programului,  completarea și/sau modificarea urmând a fi adusă la cunostința publică în modalitatea prevazuta la alin. (3).

.

Art. 2 DURATA CONCURSULUI ȘI ARIA DE DESFASURARE

(1)

Concursul este organizat și se desfășoară, în conformitate cu prevederile  prezentului Regulament oficial,  in perioada 13.01.2021-17.01.2021 , pe rețeaua de  socializare Facebook, pe  contul oficial Dinoland Romania https://www.facebook.com/Dinoland.ro/.

(2)

Concursul are valabilitate pe întreg teritoriul Romaniei.

(3)

În situația  în care  organizatorul  decide să  scurteze/să  prelungească/să înceteze  acest  concurs,  acest  fapt  va fi  adus  la  cunoștința  publică  în modalitatea prevazută la art. 1 alin. (3)

.

Art. 3 CONDIȚII DE PARTICIPARE

(1)

Participarea la concurs atrage acceptarea implicită, necondiționată și fără  rezerve,  de catre  aceștia  a prezentului  regulament, considerându-se  drept  reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanți.

(2)

In  cazul  descoperirii  oricăror  neconcordanțe  între  datele  furnizate organizatorului  (de  către  oricare  dintre  participanți)  și  realitate,  respectiva  participare  se  invalidează fără  îndeplinirea  vreunei  formalități  înaintea participantilor.

(3)

Prin inscrierea la concurs fiecare participant garantează:

-că este persoană fizică, cu domiciliul stabil în România și care a împlinit vârsta de 18 ani la data începerii acestui concurs;

-că este posesor al unui act de identitate (carte de identitate, permis de conducere, pașaport);

-este de acord ca numele lui să fie făcut public în cazul în care va câștiga;

-că are deplină și neafectată capacitate de folosință și exercițiu (conform Cod Civil).

Art. 4 MECANISMUL CONCURSULUI

(1)

Participanții trebuie să răspundă într-un comentariu, pe pagina oficială de Facebook  Dinoland România,  https://www.facebook.com/Dinoland.ro/, la intrebarea “Care dinte cele 3 păpuși Cry babies Tutti Frutti-Mel, Ella sau Pia ați dori să o câștigați?”, începând cu  data de 13.01.2021  până la data de 17.01.2021.Comentariul  trebuie adăugat la postarea cu concursul. Comentariile adăugate în altă parte sau la alte postări nu vor fi incluse în extragere.

(2) Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din competiție orice participant care a făcut comentarii obsecene, care a adus injurii la adresa unei persoane, grup sau instituție sau care conțin mesaje

discriminatorii, care incită la violență, s.a. Conturile false vor fi eliminate și blocate.

Art. 5

PREMIILE ȘI ACORDAREA LOR

(1) La acest concurs se va acorda 1 premiu, constând într-o jucărie Cry Babies Tutti Frutti.

Acesta  va fi  livrat  la  adresa câștigătorului, costul de transport fiind suportat de Organizator.

Câștigătorii vor fi anunțați în data de: 18.01.2021.

Concursul se încheie în data de: 17.01.2021 ora 23:59.

(2)

Pentru  a  intra  in  posesia  premiului,  câstigatorul  trebuie  să  transmită  printr-un  mesaj  privat,  pe  pagina  de  Facebook  Dinoland Romania,  numele  și  prenumele complet, adresa și numărul de telefon.

Art. 6 DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

(1) Câștigătorul va fi desemnat  prin  tragere  la  sorți  prin  aplicația  comment picker,  în data de  17.01.2021.

anunțul  facându-se  printr-o postare pe pagina  de Facebook Dinoland Romania https://www.facebook.com/Dinoland.ro/

Art. 7 ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI

(1)

Concursul  va  putea  fi  intrerupt  doar  în caz  de  forță majoră sau  printr-o decizie  a  organizatorului,  dar  nu  înainte  ca  acesta  să  anunțe  publicul  prin intermediul  paginii de Facebook Dinoland România

https://www.facebook.com/Dinoland.ro/

(2)

Prezentul concurs poate înceta înainte de data menționată  în Art.2, numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră conform  legislatiei în vigoare, inclusiv in cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezentul concurs, dar nu

înainte ca acesta să anunțe publicul prin intermediul  paginii de Facebook Dinoland România https://www.facebook.com/Dinoland.ro/

Art. 8. LITIGII

(1)

Eventualele  litigii  apărute  între  Organizatori  și  participantii  la  prezentul  Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi  posibilă,  litigiile  vor  fi soluționate  de  instanțele  judecătorești  române competente.