(0) produse
Nu aveți articole în coșul de cumpărături.
Produse
Close
  Preferinte
  FiltersFiltreaza
  Cautati

  Regulamente Concurs

  REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “ CÂȘTIGĂ UN PLUS ROSTOGOLITOR 1.02-10.02.2022

   

  Art.1 ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

  (1)

  Concursul „ Câștigă un plus rostogolitor” 01.02.2022-10.02.2022” este organizat de către SC Peak Toys Distribution SRL, cu sediul social in Cluj-Napoca, Str. Calea Baciului, Nr 47,înregistrată  la  Oficiul  Registrului  Comerțului  sub  nr. J12/2399/2007,  CodUnic de Inregistrare RO21817946(denumita în continuare “Organizator”).

  (2)

  Participanții  la  acest  concurs  sunt  obligați  să  respecte  termenii  și conditiile    prezentului Regulament    oficial(denumit    in    continuare  „Regulamentul oficial”). Prin participarea la concurs, participanții confirmăcă au citit acest regulament și sunt de acord cu condițiile de participare prevazute in acesta.

  (3)

  Regulamentul  oficial  este  disponibil  in  mod  gratuit  oricarui  solicitant, oricând  pe  perioada  de  desfășurare  a concursului pe pagina de facebook PeakToys-Dinoland,

  https://www.facebook.com/peaktoysdinoland.

   

  (4)

  Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica prezentul Regulament  oficial,  oricând  pe  perioada  de  derulare  a  Programului, completarea și/sau modificarea urmând a fi adusă la cunostința publicăîn modalitatea prevazuta la alin. (3).

  .

  Art. 2 DURATA CONCURSULUI ȘI ARIA DE DESFASURARE

  (1)

  Concursul este organizat și se desfășoară, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament oficial,  in perioada 01.02.2022-10.02.2022 , pe rețeauade socializare Facebook, pe  contul oficial PeakToys - Dinoland https://www.facebook.com/peaktoysdinoland.

  (2)

  Concursul are valabilitate pe întreg teritoriul Romaniei.

  (3)

  În situația  în care  organizatorul  decide să  scurteze/să  prelungească/săînceteze  acest concurs,  acest  fapt  vafi  adus  la  cunoștința  public în modalitatea prevazută la art. 1 alin. (3)

  .

  Art. 3 CONDIȚII DE PARTICIPARE

  (1)

  Participarea la concurs atrage acceptarea implicită, necondiționatăși fărărezerve,  de catre  aceștia  a prezentului  regulament, considerându-se  drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanți.

  (2)

  In  cazul  descoperirii  oricăror  neconcordanțe  între  datele  furnizate organizatorului  (de  către  oricare  dintre  participanți)  și  realitate,  respectiva participare  se  invalideazăfărăîndeplinirea  vreunei  formalități  înaintea participantilor.

  (3)

  Prin inscrierea la concurs fiecare participant garantează:

  -că este persoană fizică,cu domiciliul stabil în România și care a împlinit vârsta de 18 ani la data începerii acestui concurs;

  -că este posesor al unui act de identitate (carte de identitate, permis de conducere, pașaport);

  -este de acord ca numele lui să fie făcut public în cazul în care va câștiga;

  -că are deplinăși neafectată capacitate de folosințăși exercițiu (conform Cod Civil).

   

  Art. 4 MECANISMUL CONCURSULUI

  (1)

  Participanții trebuie să răspundă într-un comentariu, pe pagina oficială de Facebook  PeakToys-Dinoland,  https://www.facebook.com/peaktoysdinoland/ , la afirmația  “Spune-ne care este plus ai vrea pentru copilul tau print-un comentariu.”, începând cu data de 01.02.2022. până la data de 10.02.2022. Comentariul  trebuie adăugat la postarea cu concursul. Comentariile adăugate în altă parte sau la alte postări nu vor fi incluse în extragere.

   

  (2) Organizatorulîși rezervă dreptul de a elimina din competiție orice participant care a făcut comentarii obsecene, care a adus injurii la adresa unei persoane, grup sau instituție sau care conțin mesaje

  discriminatorii, care incită la violență, s.a.Conturile false vor fi eliminate și blocate.

  Art. 5

  PREMIILE ȘI ACORDAREA LOR

  (1)La acest concurs se va acorda 1 premiu, constând într-o jucărie plus rostogolitor.

  Acesta  va fi  livrat  la  adresa câștigătorului, costul de transport fiind suportat de Organizator.

  Câștigătorii vor fi anunțaț  în data de: 11.02.2022

  Concursul se încheie în data de: 10.02.2022 ora 23:59.

   

  (2)

  Pentru  a  intra  in  posesia  premiului,  câstigatorul  trebuie  să  transmităprintr-un  mesaj  privat,  pe  pagina  de  Facebook  PeakToys - Dinoland,  numele  și prenumele complet, adresa și numărul de telefon.

  Art. 6 DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

  (1)Câștigătorul va fi desemnat  prin  tragere  la  sorți  prin  aplicația comment picker,  în datade 10.02.2022.

  anunțul  facându-se  printr-o postare pe pagina  de Facebook PeakToys-Dinoland https://www.facebook.com/peaktoysdinoland/

  Art. 7 ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI

  (1)

  Concursul  va  putea  fi  intrerupt  doar  în caz  de  forță majoră sau  printr-o decizie  a  organizatorului,  dar  nu  înainte  ca  acesta  să  anunțe  publicul  prin intermediul  paginii de Facebook PeakToys-Dinoland

  https://www.facebook.com/peaktoysdinoland/

  (2)

  Prezentul concurs poate înceta înainte de data menționată în Art.2,numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră conform legislatiei în vigoare, inclusiv in cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezentul concurs, dar nu

  înainte ca acesta să anunțe publicul prin intermediul  paginii de Facebook Peaktoys-Dinoland https://www.facebook.com/peaktoysdinoland/

  Art. 8. LITIGII

  (1)

  Eventualele  litigii  apărute  între  Organizatori  și  participantii  la  prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi  posibilă,  litigiile  vor  fi soluționate  de  instanțele  judecătorești  române competente.